Tällberg Forum 2013 – I efterklang

Tällberg Forum 2013 – I efterklang

I år hade jag äntligen möjlighet att vara med på Tällberg Forum som ägde rum i slutet av förra veckan. Tällberg Forum är en viktig och spännande mötesplats för ledare från många yrkesområden och över 50 länder. Läs mer på Tällberg Forum hemsida. Det övergripande temat i år, liksom de senaste åren, var globaliseringens konsekvenser under rubriken ”How on earth can we live together”. Runt detta tema samtalades det...

Läs mer

Alldeles underbart, men ganska besvärligt…..

Att vara ledare i en idéburen verksamhet som en skola, förskola eller terapeutisk verksamhet är en särskild utmaning. På Evisio ser vi oss lite som experter på det området. Flera av våra konsulter har mångårig erfarenhet av just de utmaningar som gäller idéburen verksamhet och vi vill gärna dela med oss av vår erfarenhet! Under försommaren och början av hösten erbjuder vi vid 4 tillfällen en introduktion genom kvällsseminarium...

Läs mer

Om den svåra konsten att samarbeta – lunchseminarium i Ytterjärna

Vår tids arbetsplatser är i större grad än någonsin beroende av samarbete. Inte bara samarbete, utan effektiv samverkan med människor som i många avseenden kan vara helt olika oss själva. Vi behöver lära oss empati för det annorlunda, att ha fantasi nog för att förstå andra människor trots att deras livsöden är främmande för oss. Syftet är inte att utplåna motsättningar (vilket i sig leder till en särskild form av...

Läs mer

Lär känna Theory U – välkommen till vårt frukostseminarium 24 april

Teori U är ett ramverk och en process för att släppa fram något nytt som vill bli till. I Sverige är den på frammarsch för att bära fram nya sociala och aktuella frågor. Teori U är framtagen vid Massachusetts Institute of Technology i Boston av Otto Scharmer m.fl. Den används idag på alla kontinenter för samhälls- organisations- och personlig utveckling. Vid vårt frukostseminarium den 24 april på Saltå Salong, Renstiernas gata...

Läs mer

Ny kunskap om lean och autentiskt ledarskap

En nyutkommen bok visade sig långt mer intressant än jag hade tänkt mig. Inte minst eftersom den gav mig helt nya perspektiv på lean i tjänstesektorn men även genom att jag i hög grad känner igen mig i författarnas ledarskapssyn. Boken heter ”Lean med hjärta och kreativitet – om autentiskt ledarskap och kommunikation” och är skriven av Isabel Runebjörk och Monika Wendleby (Ekerlids Förlag 2013). Boken bygger på författarnas...

Läs mer