Ledarskap i idéburna verksamheter

Att arbeta med ledarskap i en idéburen verksamhet, t.ex en skola, en vårdinstitution eller en organisation är en särskild utmaning. Den idéburna verksamheten har helt andra mål än den helt affärsdrivande och har oftast startats av starka och engagerade pionjärer. Medlemmar och medarbetare är i startskedet djupt förbundna med ideal och idé men risken är stor att verksamheten efterhand blir alltför organiserad, stelbent och förlorar...

Läs mer

Vad gör arbetet meningsfullt?

Vad är det egentligen som gör att vi trots allt ofta finner arbetet meningsfullt och inspirerande? För handen på hjärtat, det är få som går till jobbet bara för att man måste.  Här är några tankar kring hur vi kan bidra till att skapa ett meningsfullt arbetsliv. Den viktigaste inspirationen är om man upplever att det man gör har ett syfte, en mening utöver den rent kommersiella och egoistiska. Att företaget verkligen hjälper...

Läs mer

Bygg ditt varumärke hållbart – för framgång!

Nu erbjuder Evisio och Järna Kommunikation en exklusiv kursdag för dig som vill veta mer om hur man bygger sitt varumärke med hållbarhet i fokus. Örjan Liebendörfer, verksamhetsledare för Evisio och tidigare internationell marknadschef  för Weledagruppen där han var ansvarig för strategiskt varumärkesbyggande. Maria Håkanson, VD Järna Kommunikation, Copywriter, Strateg och Organisationskonsult inom psykosyntes. Staffan Nilsson,...

Läs mer

Tydliga mål gör arbetsgrupper ineffektiva

I en doktorsavhandling om Kollektiv förmåga vid Handelshögskolan i Stockholm av Philip Runsten uppmärksammas en aspekt som sällan lyfts fram, ja man skulle nästan kunna tala om ett paradigmskifte eller i varje fall en provokation av invanda föreställningar och praxis. Runsten har studerat vad som egentligen gör kunskapsintensiva arbetsgrupper effektiva och konstaterar att de flesta arbetsgrupper presterar långt under sin potential och...

Läs mer

Välkommen till våra frukostseminarier!

För att ge alla som vill en möjlighet att lära känna oss bjuder vi in till en serie frukostseminarier i Stockholm och Järna under mars och april.Förutom en god ekologisk frukost får du inspiration och kunskap om ett tema som engagerar och som vi gärna vill berätta mer om! Du kan anmäla dig redan idag direkt på hemsidan. Eftersom vi är ett nytt initiativ och fortfarande ganska okända är vi tacksamma för all hjälp att berätta om...

Läs mer