Alldeles underbart, men ganska besvärligt…..

Att vara ledare i en idéburen verksamhet som en skola, förskola eller terapeutisk verksamhet är en särskild utmaning. På Evisio ser vi oss lite som experter på det området. Flera av våra konsulter har mångårig erfarenhet av just de utmaningar som gäller idéburen verksamhet och vi vill gärna dela med oss av vår erfarenhet! Under försommaren och början av hösten erbjuder vi vid 4 tillfällen en introduktion genom kvällsseminarium...

Läs mer

Ny kunskap om lean och autentiskt ledarskap

En nyutkommen bok visade sig långt mer intressant än jag hade tänkt mig. Inte minst eftersom den gav mig helt nya perspektiv på lean i tjänstesektorn men även genom att jag i hög grad känner igen mig i författarnas ledarskapssyn. Boken heter ”Lean med hjärta och kreativitet – om autentiskt ledarskap och kommunikation” och är skriven av Isabel Runebjörk och Monika Wendleby (Ekerlids Förlag 2013). Boken bygger på författarnas...

Läs mer

Ledarskap i idéburna verksamheter

Att arbeta med ledarskap i en idéburen verksamhet, t.ex en skola, en vårdinstitution eller en organisation är en särskild utmaning. Den idéburna verksamheten har helt andra mål än den helt affärsdrivande och har oftast startats av starka och engagerade pionjärer. Medlemmar och medarbetare är i startskedet djupt förbundna med ideal och idé men risken är stor att verksamheten efterhand blir alltför organiserad, stelbent och förlorar...

Läs mer

Tydliga mål gör arbetsgrupper ineffektiva

I en doktorsavhandling om Kollektiv förmåga vid Handelshögskolan i Stockholm av Philip Runsten uppmärksammas en aspekt som sällan lyfts fram, ja man skulle nästan kunna tala om ett paradigmskifte eller i varje fall en provokation av invanda föreställningar och praxis. Runsten har studerat vad som egentligen gör kunskapsintensiva arbetsgrupper effektiva och konstaterar att de flesta arbetsgrupper presterar långt under sin potential och...

Läs mer

Hur kan jag utveckla ett gott ledarskap?

Hur kan jag utveckla ett gott ledarskap?

Vi har alla någon gång upplevt riktigt bra ledare. Personer som verkligen lever fullt ut i sin ledarskapsroll och förbinder sig med såväl organisationen, medarbetarna som med sig själv. Vad är det vi förknippar med det goda ledarskapet? Låt oss gå tillbaks till oss själva. I det dagliga livet bär vi med oss hela vår ryggsäck av händelser och erfarenheter, fasta föreställningar och medvetna och omedvetna handlingsmönster. Ibland...

Läs mer