Förändringsfilosofi

färgFörändring handlar om ett öppet sinnelag för det som kommer emot oss från framtiden. I vårt förändringsarbete låter vi oss bland annat inspireras av Teori U som utvecklats av Otto Scharmer vid MIT i Boston.

För att verkligen öppna upp våra invanda föreställningar och handlingsmönster behöver vi utveckla en förmåga att känna av vad som kommer mot oss som impulser från framtiden. Vi måste vara beredda att lära oss såväl av det som varit som av det som håller på att växa fram.

I mitten uppstår ett fält där vi stannar upp och släpper fram den inre intuitionen, vi kallar den processen presencing. I denna fas är det viktigt att visa tillit, att tror på det som kommer mot oss och våra prova, våga skapa nytt.

När vi sedan går in i fasen att gestalta det nya börjar vi med att skapa en prototyp, ett experiment i liten skala som vi kan dra lärdomar av för en mer stadigvarande utveckling.

Det finns förändringskraft i alla människor och i alla organisationer. men det är en kraft som behöver frigöras och tillåtas växa. För det krävs det en verkstad, förändringsprocesser är en skapande, kreativ process inbunden i tydliga och kontrollerade steg.