Hur kan jag utveckla ett gott ledarskap?

Publicerad av den 19 januari 2013 i Alla inlägg, Ledarskap | 0 kommentarer

Hur kan jag utveckla ett gott ledarskap?

Vi har alla någon gång upplevt riktigt bra ledare. Personer som verkligen lever fullt ut i sin ledarskapsroll och förbinder sig med såväl organisationen, medarbetarna som med sig själv. Vad är det vi förknippar med det goda ledarskapet?

Låt oss gå tillbaks till oss själva. I det dagliga livet bär vi med oss hela vår ryggsäck av händelser och erfarenheter, fasta föreställningar och medvetna och omedvetna handlingsmönster. Ibland en fantastisk resurs som vi kan packa upp och förvalta, men också en börda som kan hindra vår fria sikt. Vi relaterar till våra erfarenheter från livets olika faser, de är noder i en väv som spunnits sedan födseln. En del händelser är glädjefyllda ljuspunkter, andra djupa dalar av sorg och förtvivlan. Juäldre vi blir desto mer bär vi med oss, på gott och ont.

Någonstans där inne finns det som är du, det som alltid varit just du. Ditt jag, ditt själv. Ibland har du nära kontakt, lyssnar och pratar med ditt inre. Ibland rusar livet på och lägger filter mellan dig och livet. De historiska händelserna, noderna, växer till slöjor som lägger sig mellan ditt verkliga jag och din dagliga gärning. Vanor, förväntningar, strukturer och rädsla lägger hinder för att bryta gamla mönster och skapa nytt. Varje konstnär vet vad det handlar om: för att verkligen skapa nytt måste du göra dig fri från belastningar och givna mönster, du måste öppna upp för nuet, för musiken, färgen eller orden. Du måste öppna dig för en ström där konsten själv kan flöda.

Att ständigt sträva mot att komma i kontakt med det egna självet är en process som kännetecknar goda ledare. Att skapa tunnlar av ins

mandela

ikt  och kontakt genom dimmorna som omger vårt dagliga liv. Dimmor av händelser, möten och erfarenheter. Goda ledare har förmågan att känna närvaron av det egna självet och lyssna inåt likaväl som utåt.

Varför är det viktigt att lyssna? Det beror på att vi lever i en värld där vi måste och vill samarbeta. Eftersom alla människor utan undantag omger sig av en väv av erfarenheter uppstår också hinder för kommunikationen mellan människor. Den ena hör inte vad den andra säger, förhindrad av mönster som vi inte kan förstå och än mindre övervinna. Ofta är det omöjligt att hitta varandra utan att var och en tar vägen över det egna självet, den inre kärnan.

Det egna självet är en plats där allt stannar upp, där vi lyckas skala bort våra förutfattade meningar och bilder ur historien. Det är vår födelsestund, vår rena obefläckade individualitet. Vi når oftast inte dit men vi kan öva oss att komma närmare, att känna självets närvaro. Och ju närmare vi kommer desto mer öppnas vår förståelse också för andra människor, för deras intentioner och individualitet. Det kan vara överraskande, ja närmast chockartat men är egentligen inte så konstigt. Ju närmare vi kommer det egna självet desto mer kan vi förnimma den inre kärnan hos andra.

Nu finns det förutsättningar för ett gott ledarskap. Ett sådant börjar nämligen med ledarskapet över sig själv, med en kontrollerad strävan att förbinda sig med sina egna intentioner och frigöra sig från tyngden av tidigare händelser och omvandla ryggsäcken till en livgörande kraftkälla.

10 Shakira

Det goda ledarskapet är präglat av kärlek, av äkta lyssnande till andra människors livsöde, intentioner och förmågor. Ur det växer beslutsförmåga, också i svåra situationer. Att som Jens Stoltenberg stå upp för det goda i tider av ondska, att som Nelson Mandela ha förmågan att visa förlåtelse och gå vidare trots åratals förnedring. Att som artisten Shakira vara tacksam för sin egen livsväg och ge tillbaka till de fattiga i slummen. Vi känner också till den andra motpolen: att drivas av personlig girighet och egen vinning, ofta utan måtta, att inte ta eget ansvar, att inte se människorna i organisationen som annat än brickor för att maximera produktion och vinst. De flesta av oss befinner oss däremellan, men vi kan välja år vilket håll vi vill sträva.

Ett gott ledarskap börjar alltid med den egna processen mot mer autencitet och kontakt med det egna självet. Genom att lyssna inåt lär vi oss att lyssna utåt.

Örjan Liebendörfer

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>