Människor i organisationen

Human-Being-PhotoMänniskan är alltid centrum för vår rådgivning. Det är hon som står för idéerna och det är hon som har potential att gestalta och förändra en organisation. Alla organisationer är skapade av människor, de är som levande organismer och utvecklas och förändras enligt specifika mönster. Vi ger råd och vägleder människor och organisationer så att de kan möta och ta tag i sina utmaningar. Ibland krävs det bara små steg, ibland handlar det om mer omvälvande förändringar.

Vi är övertygade om att företag och organisationer som verkligen ställer medarbetare och kunder i centrum har framtiden för sig. Att aktivera potentialen i alla medarbetare är den bästa hävstången en organisation har tillgänglig. Såväl kunder som medarbetare är bärare av företagets framtid. Vi tror på den växande människan, förmågan att ta till sig nya utmaningar, växa med uppgiften och ta ökat ansvar. Vi tror också att varje människa har en riktig plats här i världen, ibland inte där den just nu befinner sig. Att skiljas åt är en form av förändringsprocess som ibland är nödvändig och även konstruktiv för den enskilda individen.

Vår coaching orienterar sig starkt på individens möjligheter att utvecklas och komma till rätta i sin nuvarande roll eller kanske att finna en ny, inom eller utanför den nuvarande organisationen.