Om oss

Kolage-orjan

Evisio är en samarbetspartner för dig som vill bidra till en värld baserad på långsiktig hållbarhet, innovativa lösningar och dynamisk utveckling där människan alltid står i centrum.

Vi erbjuder konsulttjänster, utbildning och mötesplatser som hjälper dig att utveckla organisation, ledarskap och affärsidé på ett sätt som tillmötesgår framtidens behov och dina visioner. Vi strävar efter att binda samman entreprenörsanda med kunskap som endast kan uppstå ur mångårig erfarenhet. Även om vi är ett nystartat företag har vi omfattande och mångårig erfarenhet. Inom vårt konsultnätverk återfinns personer med olika bakgrund och expertkunskaper och med hjälp av vårt utvidgade nätverk kan vi tillmötesgå de flesta av dina behov.Vi hjälper dig att växa, utvecklas och finna ditt spår. Vi ger dig verktygen att vara med och förändra och driva din organisation och samhället framåt.

Vi lägger vikt vid innovativt tänkande och söker även okonventionella vägar. Vi känner oss även ansvariga för det vi föreslår och står bakom dig när det blåser.

Hur kan vi hjälpa till?  Kontakta Örjan Liebendörfer för ett förutsättningslöst samtal med dina behov i centrum.

Evisio Nordic AB är ett privatägt bolag med säte i Järna utanför Stockholm.