Vision & värdegrund

Hållbarhet-sustainabilityVår tids största utmaning är att skapa förutsättningar för ett hållbart samhälle. Det gäller såväl för det sociala och mänskliga som för miljön och det ekonomiska livet.

Vi brinner för en kraftfull förändring där nya initiativ visar vägen och gamla vågar ta steget mot en bättre värld.

Ett hållbart samhälle innebär att människor kan leva, växa och aktivt ta del i samhällets och organisationers utveckling. Utan en helhetssyn förlorar vi det långsiktiga perspektivet som är nödvändigt för ett bättre liv på jorden och en tryggad framtid. Den stora världens utmaningar måste dock återspeglas i den lilla, i varje organisation och grupp av medarbetare. Vi ser hållbarhet som centralt i såväl den stora som den lilla världen.

Vi ser människan som den centrala resursen i alla organisationer. Endast med människor som vill växa, utvecklas och samarbeta med varandra finns potential till långsiktig hållbarhet. Som konsulter delar vi kärleken till lärande och utveckling med varandra och med våra kunder.

Vi vill möta varje individ med full respekt och öppenhet för den egna livsvägen och var och ens strävan till autenticitet. Det som växer fram ur denna strävan bidrar till utveckling såväl på individuell som på organisationsnivå.

Vi värdesätter och stöttar människors strävan till en egen livsväg och ett fördjupat förhållande till sitt autentiska själv. Så stärks även människors förmåga att arbeta och utvecklas tillsammans.

Vi vill vara en kraft för det goda.