Våra kunder och samarbetspartner

earthVåra kunder är såväl företag som ideella verksamheter eller offentlig sektor.  Vi upplever att det finns ett särskilt engagemang för världen hos våra kunder och en starkt vilja att utvecklas i en mer hållbar riktning.

Vårt fokus är att hjälpa våra kunder att skapa ”stakeholder value”, d.v.s. värde för alla inblandade parter (ägare, medarbetare, kunder och samhället i stort) och inte bara ”shareholder value” (värde till ägarna).

Just nu arbetar vi med skolor, aktörer inom social omsorg och affärsdrivande företag.