Organisationsutveckling – hur kan vi hjälpa till?

MetamorfosAtt hjälpa organisationer att utvecklas är en av våra hjärtefrågor. Vi vänder oss till alla typer av organisationer. Utgångspunkten för vårt bidrag kan vara en analys av t.ex. styrkor och svagheter i organisation, ledarskap, företagskultur, ekonomi, miljötänkande, kommunikation och umgänget med mänskliga resurser. Analysen sker i en process av aktivt lärande där hela eller delar av organisationen är involverade. Ett tänkbart upplägg är strukturerad serie av workshops modererat av en av våra konsulter.

Målet är att initiera utvecklings- och förändringsprocesser som är nödvändiga för att möta kraven i det nuvarande och framtida samhället och  öka organisationens förmåga att agera hållbart på lång sikt. Det kan handla om förändringar i organisation, ledning och organisationskultur eller förändringar inom enbart ett visst område, t.ex. miljö eller ekonomi. Vid behov hjälper vi till att driva förändringsprocessen i mål.

För att stärka våra kunders eget utvecklingsarbete erbjuder vi kurser och utbildningar, seminarier, föredrag och böcker som ger impulser, förståelse och inspiration för fortsatt utveckling och förändring.

Vi erbjuder också coaching av individer eller hela team, t.ex. ledningsgrupper eller projektteam.