Barbara Keller Cedervall

Porträtt av Barbar Keller Cedervall

Född 1962 i Luxembourg. Hennes multikulturella uppväxt har präglats av Europeiska Skolan och en internationell familjebakgrund med föräldrar verksamma inom EU. Detta har påverkat hennes flexibilitet och tänkandet utifrån ej givna ramar. Hon är legitimerad psykolog specialiserad inom organisationspsykologi i kombination med klinisk psykologi. Grundare av Visica sedan år 2000, verksam som konsult inom Aspro nätverket och i samarbete med Evisio sedan dess start i 2012.

Barbara har mångårig erfarenhet inom utformning av ledarskapsutbildningar, handledning av ledningsgruppmedlemmar, organisationsförändringsprocesser och psykosocial arbetsmiljö/hälsa samt rehabiliteringsfrågor. Hon har arbetad offentligt och branschöverskridande inom näringslivet för små, mellanstora och multinationella företag mot bl.a. HR, både med individer och grupper på operationell samt strategisk nivå. Barbara är medlem i Presencing Institue M.I.T. Boston och är en av initiativtagarna till introduktionen av Theory U i Sverige. Som medlem i SOL (Society for Organizational learning) Sverige sam-skapar hon med kollegor i Sverige och i andra Europeiska länder i projekt som använder sig av Presencing/Theory U processen.

Barbara är öppen för konsultuppdrag i ovan nämnda inriktningar. Hon bidrar gärna med sin kunskap, kreativitet och sin närvaro för att sam-skapa med professionella team långsiktiga lösningar som växer fram och är förankrade i nu- och framtiden.