Maria Bergbäck

Maria Bergbäck, österlen Maria Bergbäck är social entreprenör och storyteller. Hon driver berättarprojekt för integration i Södertälje och skapar nya samarbetsformer tillsammans med andra entreprenörer som bl.a. introducerar Teori U i Sverige.

Maria har mångårig erfarenhet som projektledare och chef inom både privat och offentlig verksamhet. Hon har även arbetat koncernövergripande i stabsfunktioner. Hon började sin yrkesbana inom IT-området på 80-talet och har successivt flyttat sitt fokus till den humanistiska/konstnärliga sidan. Idag är storytelling det verktyg som ligger henne närmast och hon har varit med i pionjärverksamheter i Sverige där storytelling används för att skapa transformation – läkande, försonande och förvandlande. Maria har också en psykosyntesutbildning från Huma Nova.

Maria verkar för att skapa rum där transformation kan skapas på djupet. Genom till synes enkla medel får deltagare kontakt med nya dimensioner i sig själva. Här finns möjligheter att få syn på nytt. Nya perspektiv och idéer växer fram och kraften att göra nytt.

Maria är öppen för konsultuppdrag inom samhälls- och organisationsutveckling. Där man vill verklig förändring både för grupp och individ.