Mats Oldin

Mats Oldin är coach, utbildare och förändrings/utvecklingskonsult inom näringsliv och ideella organisationer. Han har ett förflutet inom matematisk forskning och IT-branschen. Hans goda kommunikationsförmåga och lyhördhet gjorde honom till en omtyckt och efterfrågad konsult. Han tog sina första uppdrag som chef och projektledare i början av 2000-talet och har därefter valt att bara fokusera på människan och gruppens utveckling inom organisationen.

Idag, 15 år senare coachar och utbildar han individer och grupper på alla nivåer inom organisationen. Han är certifierad coach genom ICF och certifierad NLP Trainer.

Han är en eftertraktad och uppskattad föreläsare och kursledare som engagerar publiken med sin klara pedagogik och sin entusiasmerande framtoning.
Genom sin coachingverksamhet har han stor erfarenhet av utvecklande samtal med individer och grupper. Han har stor vana att designa och leda skräddarsydda workshops och utbildningar som led i större utvecklings- och förändringsprocesser.
Han föreläser och coachar inom områden som: Kommunikation, personlig utveckling, mötesteknik, personlig effektivitet, förändrings- och utvecklingsprocesser, agil projektmetodik. Han är öppen för konsultuppdrag inom ovanstående ämnen.