Örjan Liebendörfer

Örjan Liebendörfer

Född 1961 i Stockholm. Initiativtagare till Evisio och verksamhetsledare.

Örjan har mångårig erfarenhet inom såväl det pedagogiska området som inom näringslivet. Han har också varit verksam som redaktör och projektledare. De senaste åren var han del av affärsledningen för Weledagruppen, en internationell hållbarhetsorienterad företagsgrupp med huvudkontor i Schweiz. Han har erfarenhet som marknadschef och vice VD, styrelseordförande och har varit medlem i flera
ledningsgrupper.

Örjan är en teamorienterad ledare, erfaren inom coaching av såväl enskilda personer som grupper och är en utpräglad kommunikatör såväl muntligt som skriftligt.

Han är öppen för konsultuppdrag inom organistionsutveckling, särskilt inom utbildningsområdet, marknads- och kommunikationsstrategi samt coaching. Han är också en van föreläsare inom flera olika teman och modererar gärna konferenser och större möten.

Örjan är även redaktör för den digitala tidskriften Waldorf Agora, marknadsansvarig för Carlgrenska Waldorfgymnasiet i Stockholm samt författare till boken Waldorfpedagogik som utkommer sommaren 2013 på Studentlitteratur.

Du når Örjan per telefon 0704-349858 eller genom att fylla i kontaktformuläret här.