Per-Erik Jonsson

Per-Erik har omfattande ledarskapserfarenheter från stora och små organisationer samt har tidvis arbetat som konsult i affärs- och organisationsutveckling.

Efter utbildning till civilingenjör vid KTH Teknisk Fysik arbetade Per-Erik främst inom fiberoptikområdet på Ericsson. Per-Erik har vandrat den traditionella karriärvägen inom Ericsson, från gruppchef till ett övergripande ansvar som divisionschef inom Ericsson Network Technologies AB. Han har även arbetat inom Ericsson på stab och som internkonsult.

Per-Eriks intresse för ledarskapsfrågor medförde en ny inriktning på arbetslivet efter 18 år på Ericsson. Med anställningar som konsult på Lagerkvist & Partners AB och Scandinavian Leadership AB kom Per-Erik att arbeta med ren affärs- och organisationsutveckling för företag och organisationer samt med att lära ut och introducera ett processorienterat ledarskap med Lots®. Därigenom har Per-Erik kommit i kontakt med och lärt känna ett antal privata, offentliga och ideella organisationer.
Per-Erik medverkade även i etableringen av företaget AccessGate AB år 2002 där han tjänstgjorde som VD de första åren.

Per-Erik har en waldorfpedagogisk ämneslärarutbildning och har tidvis undervisat i matematik på waldorfskolor.

Det processorienterade ledarskapet är en hjärtefråga för Per-Erik och frågeställningar runt dessa områden är ständigt aktuella för honom.

För närvarande arbetar Per-Erik som verksamhetschef på Stiftelsen Årsta Gård.